Vallhundarna

Molly, Polly och Holly är våra hundar utan vars hjälp vi inte skulle kunna klar av att hantera alla fåren på gården.